Počet návštěv:
vytvořeno 20.11.2018

Úřední deska

9.9.2020
Ministerstvo zdravotnictví
Mimořádné opatření nošení ochranných prostředků dýchacích cest s vyjímkami s-učinností od 10.9.2020. do odvolání.pdf

7.9.2020
Volby 2020
Vyrozumění členů okrskové volební komise.pdf

7.9.2020
Volby 2020
Oznámení o svolání 1. zasedání okrskové volební komise.pdf

4.9.2020
Ministerstvo zdravotnictví
seznam zemí nebo jejich částí s nízkým rizikem nákazy onemocnění COVID-19.pdf

4.9.2020
Ministerstvo zdravotnictví
Metodika pro školy - COVID.pdf
Metodický návod pro nařizování karantény ve školách a školských zařízeních v souvislosti s onemocněním covid-19.pdf

4.9.2020
Starosta obce Stavenice svolává zasedání zastupitelstva obce
Oznámení o zasedání.pdf

28.8.2020
Obec Stavenice
Střednědobý výhled rozpočtu obce Stavenice - návrh na rok 2020 - 2027.pdf

28.8.2020
Obec Stavenice
Rozpočtový doklad č.000720005.pdf

27.8.2020
Obec Stavenice - Obecně závazná vyhláška č. 8/2020
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů - Návrh.pdf

22.8.2020
Obec Stavenice Volby 2020
Jmenování zapisovatele okrskové volební komise.pdf

21.8.2020
MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ
Mimořádné-opatření – nošení ochranných prostředků dýchacích cest s výjimkami s účinností od 1.9.2020 do odvolání.pdf
Mimořádné-opatření – omezení provozu zdravotnických zařízení lůžkové péče a zařízení sociálních služeb s účinností od 1.9.2020 do odvolání.pdf
Mimořádné-opatření – zákaz a omezení hromadných akcí s účinností od 1.9.2020 do odvolání.pdf
TZ MZ ČR 19.08.2020 - opatření od 01.09.2020.pdf

18.8.2020
Obec Stavenice - volby 2020
Informace o počtu a sídle volebních okrsků.pdf

10.8.2020
Obec Stavenice
Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise pro volby 2. a 3.10.2020

4.8.2020
Ministerstvo zemědělství
Veřejná vyhláška opatření obecné povahy.pdf
Příloha č.1.pdf

23.7.2020
MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ
Mimořádné opatření zákaz a omezení hromadných akcí od 25. do 26.7.2020.pdf
Mimořádné opatření zákaz a omezení hromadných akcí od 27.7.2020 do odvolání.pdf

2.7.2020
Zápis z 61. valné hromady svaku obcí Třeština, Stavenice a Police
Zápis.pdf

2.7.2020
Zápis z 57. valné hromady svaku obcí Mikroregionu ochrany vodních zdrojů TŘESTAV
Zápis.pdf

26.6.2020
Usnesení z 8. zasedání Zastupitelstva obce Stavenice
Usneseni.pdf

20.6.2020
Obec Stavenice - Závěrečný účet obce za rok 2019
Závěrečný účet obce.pdf
Monitoring hospodaření obce.pdf
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření.pdf
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu.pdf

19.6.2020
Obec Stavenice
Změnová obecně závazná vyhláška: komunální odpad.pdf

19.6.2020
Obec Stavenice
Změnová obecně závazná vyhláška: veřejné prostranství.pdf

3.6.2020
Obec Stavenice
Změnová obecně závazná vyhláška: komunální odpad - návrh.pdf

26.6.2020
Městský úřad mohelnice
Oznámení o zahájení územního řízení.pdf

23.6.2020
KIDSOK
Příprava jízdních řádů železniční dopravy.pdf

11.6.2020
Starosta obce Stavenice svolává zasedání zastupitelstva obce
Oznámení o zasedání.pdf

5.6.2020
Pozvánka na 61. Valnou hromadu Svazku obcí Svazek obcí Třeština, Stavenice a Police
Pozvánka.pdf

5.6.2020
Pozvánka na 57. Valnou hromadu Svazku obcí Mikroregionu ochrany vodních zdrojů TŘESTAV
Pozvánka.pdf

3.6.2020
Obec Stavenice
Změnová obecně závazná vyhláška: komunální odpad - návrh.pdf

3.6.2020
Obec Stavenice
Změnová obecně závazná vyhláška: veřejné prostranství - Návrh.pdf

3.6.2020
Obec Stavenice
Rozpočtový doklad č.000720004.pdf

3.6.2020
Mikroregion ochrany vodních zdrojů TŘESTAV
Rozpočtové opatření č 000720004.pdf

3.6.2020
Návrh Závěrečného účtu Svazkuobcí Mikroregionu ochrany vodních zdrojů TŘESTAV za rok 2019
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření.pdf
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu.pdf
TSP důvodová zpráva.pdf

3.6.2020
Návrh Závěrečného účtu Svazku obcí TSP za rok 2019
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření.pdf
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu.pdf
TSP důvodová zpráva.pdf

3.6.2020
Návrh Závěrečného účtu Obce Stavenice za rok 2019
Monitoring hospodaření obce za rok 2019.pdf
Zpráva ovýsledku přezkoumání hospodaření.pdf
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu.pdf
Závěrečný účet obce Stavenice rok 2019 - návrh.pdf

3.6.2020
Pracovní skupina pro řešení situace COVID 19 v Olomouckém kraji
ZRUŠENÍ MIMOŘÁDNÉHO OPATŘENÍ Příloha č. 1.pdf
OCHRANNÉ OPATŘENÍ Příloha č. 2.pdf
MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ Příloha č. 3.pdf
MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ Příloha č. 4.pdf

1.6.2020
MAS Mohelnicko
Pozvánka na zasedání valné hromady.pdf

25.5.2020
Návrh Závěrečného účtu mikroregionu Mohelnicko za rok 2019
Návrh Závěrečného účtu mikroregionu Mohelnicko za rok 2019.pdf
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření.pdf
Zpráva o průběhu a výsledcích inventarizace.pdf
Výkaz zisku a ztráty.pdf
Rozvaha 12-2019.pdf
Priloha 12-2019.pdf
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu.pdf

25.5.2020
Město Loštice
Záměr Rady města Loštice odprodat nepotřebný majetek města.pdf
fotodokumentace - prodej nepotřebného majetku.pdf

25.5.2020
Mikroregion ochrany vodních zdrojů TŘESTAV
stočné 2020.pdf

18.5.2020
Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví ČR
Zrušení mimořádného opatření ze dne 9. 4. 2020 k nařízení OVM a SO.pdf
Mimořádné opatření - omezení provozu škol a školskych zařízení od 18. 5. do 25. 5. 2020.pdf
Mimořádné opatření - omezení provozu zařízení sociálních služeb od 18. 5. do 25. 5. 2020.pdf
Mimořádné opatření úprava podmínek provozu stravovacích a ubytovacích zařízení od 18. 5. do 25. 5. 2020.pdf
Mimořádné opatření zákaz a omezení hromadných akcí nad 100 osob od 18. 5. do do 25. 5. 2020.pdf
Ochranné opatření - omezení překročení státní hranice ČR od 18. 5. 2020.pdf
Hygienicko-protiepidemická opatření stanovená pro zajištění sezóny letní dětské rekreace 2020

16.5.2020
V úterý 19. května proběhne v obci Stavenice vakcinace psů v době od 9.0 do 9.30 hod u knihovny ve Stavenici.
Vakcinaci bude aplikovat MVDr. Hojgr z Dubicka.

14.5.2020
Svazek obcí Třeština, Stavenice a Police
Rozpočtový výhled Svazku obcí TSP na rok 2021-2026 - Návrh.pdf

13.5.2020
Zápis z 56. valné hromady svazku obcí Mikroregionu ochrany vodních zdrojů TŘESTAV
Zápis.pdf

11.5.2020
Ministerstvo vnitra České republiky
POKYN K POSTUPU PŘI KONÁNÍ SŇATEČNÝCH OBŘADŮ.doc

11.5.2020
Mikroregion Mohelnicko
Oznámení o zveřejnění dokumentů v roce 2020

11.5.2020
Sbírka zákonů 11.5.2020
Sbírka zákonů č. 236 / 2020.pdf

10.5.2020
Sbírka zákonů 10.5.2020
Sbírka zákonů č. 243 / 2020.pdf

7.5.2020
Mikroregion ochrany vodních zdrojů TŘESTAV
Rozpočet na rok 2020.pdf

7.5.2020
Svazek obcí Třeština, Stavenice a Police
Rozpočet na rok 2020.pdf

7.5.2020
Sbírka zákonů 7.5.2020
Sbírka zákonů č. 235 / 2020.pdf

7.5.2020
Sbírka zákonů 7.5.2020
Sbírka zákonů č. 234 / 2020.pdf

7.5.2020
Sbírka zákonů 7.5.2020
Sbírka zákonů č. 232-233 / 2020.pdf

6.5.2020
Sbírka zákonů 6.5.2020
Sbírka zákonů č. 228-231 / 2020.pdf

4.5.2020
Obec Stavenice
Rozpočtový doklad č.000720003.pdf

4.5.2020
USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
opatření vlády o dočasném znovuzavedení ochrany vnitřních hranic.pdf příloha.pdf

4.5.2020
Sbírka zákonů 4.5.2020
Sbírka zákonů č. 225-227 / 2020.pdf

4.5.2020
Zápis z 60. valné hromady svaku obcí Třeština, Stavenice a Police
Zápis.pdf

4.5.2020
Obec Stavenice
Obecní knihovna Stavenice - zahájení provozu.doc

4.5.2020
MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ
Porovnání všech položek výpočtu cen pro vodné a stočné za rok 2019.pdf

1.5.2020
Sbírka zákonů 30.4.2020:
Sbírka zákonů č. 223-224 / 2020.pdf

1.5.2020
Sbírka zákonů 30.4.2020:
Sbírka zákonů č. 218-222 / 2020.pdf

1.5.2020
Ministerstvo zdravotnictví
Mimořádné opatření - vyjímky z nošení ochranných prostředků dýchacích cest.pdf

1.5.2020
Ministerstvo zdravotnictví
Mimořádné opatření - Rapid test na COVID-19.pdf

30.4.2020
Přehled provozní doby odběrných míst v Olomouckém kraji
Odběrná místa OLK.pdf
Provozní doba odběrových míst COVID-19 ve státní svátky 1. května a 8. května 2020.pdf

28.4.2020
Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví
Mimořádné opatření - vyčlenění kapacity lůžek v krajích a hl. m. Praze.pdf
Mimořádné opatření – omezení provozu lázeňské léčebně rehabilitační péče.pdf

28.4.2020
Obec Stavenice
Záměr: bezúplatný převod pozemku.pdf

28.4.2020
Příloha usnesení vlády ze dne 23. dubna 2020 č. 444
prodloužení dočasného znovuzavedení ochrany vnitřních hranic České republiky.pdf

27.4.2020
Sbírka zákonů 27.4.2020:
Sbírka zákonů č. 212-2013 / 2020.pdf

27.4.2020
Sbírka zákonů 27.4.2020:
Sbírka zákonů č. 211 / 2020.pdf

27.4.2020
Sbírka zákonů 27.4.2020:
Sbírka zákonů č. 207-210 / 2020.pdf

27.4.2020
Sbírka zákonů 27.4.2020:
Sbírka zákonů č. 205-206 / 2020.pdf

24.4.2020
Sbírka zákonů 24.4.2020:
Sbírka zákonů č. 202-204 / 2020.pdf

24.4.2020
Sbírka zákonů 24.4.2020:
Sbírka zákonů č. 185-192 / 2020.pdf

24.4.2020
Sbírka zákonů 23.4.2020:
Sbírka zákonů č. 193-198 / 2020.pdf

22.4.2020
Finanční úřad pro Olomoucký kraj
Veřejná vyhláška týkající se informace ke zpřístupnění hromadného předpisného seznamu daňovým subjektům.pdf

20.4.2020
Obec Stavenice
Svoz nebezpečného odpadu zrušen.pdf

17.4.2020
Sbírka zákonů 17.4.2020:
Sbírka zákonů č. 178-179 / 2020.pdf

 • Usnesení vlády České republiky o zrušení krizového opatření
 • Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
 • 17.4.2020
  Sbírka zákonů 17.4.2020:
  Sbírka zákonů č. 177 / 2020.pdf

 • Zákon o některých opatřeních v oblasti splácení úvěrů v souvislosti s pandemií COVID-19
 • 17.4.2020
  Pozvánka na 60. Valnou hromadu Svazku obcí obcí Třeština, Stavenice a Police
  Pozvánka.pdf

  17.4.2020
  Pozvánka na 56. Valnou hromadu Svazku obcí Mikroregionu ochrany vodních zdrojů TŘESTAV
  Pozvánka.pdf

  6.4.2020
  Ministerstvo zemědělství Odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů
  VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY 2.4.2020.pdf
  Příloha č. 1.pdf
  Rozdělovník.pdf

  6.4.2020
  Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
  Veřejná vyhláška OOP1.2020.pdf
  Příloha č. 1: Seznam dotčených NPR.pdf
  Příloha č. 2: Zákresy přístupových tras.pdf
  Příloha č. 3: Území v ohlašovacím režimu činností uvedených v předmětu tohoto OOP.pdf
  Příloha 4: Adresář dotčených obcí a orgánů státní správy myslivosti a ochrany lesa.pdf

  3.4.2020
  Obec Stavenice
  Rozpočtový doklad č.000720002.pdf

  3.4.2020
  Česká vakcinologická společnost ČR
  Dětský očkovací kalendář hrazeného očkování v ČR platný k 1. 9. 2019.pdf

  3.4.2020
  Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
  aktuální informace týkající se zápisů do mateřských škol.pdf

  2.4.2020
  EKOKOM
  Leták - nakládání s odpady.jpg

  2.4.2020
  Krizový štáb Olomouckého kraje
  opatření vlády o prodloužení kontrol na hranicích.pdf

  2.4.2020
  Krizový štáb Olomouckého kraje
  usnesení Krizového štábu Olomouckého kraje ze dne 2.4.2020.pdf

  1.4.2020
  Ministerstvo životního prostředí
  Jak nakládat s odpadem v době koronavirové pandemie.pdf

  1.4.2020
  Krizový štáb Olomouckého kraje - Mimořádná opatření vydaná Ministerstvem zdravotnictví.pdf
  Mimořádné_opatření 30.3.-1.pdf
  Mimořádné_opatření 30.3.-2.pdf
  Mimořádné_opatření 30.3.-4.pdf
  Mimořádné_opatření 30.3.-5.pdf

  1.4.2020
  Sbírka zákonů 31.3.2020:
  Sbírka zákonů č. 143 / 2020.pdf

 • Usnesení vlády České republiky o přijetí krizových opatření
 • 31.3.2020
  Sbírka zákonů 30.3.2020:
  Sbírka zákonů č. 140 - 142 / 2020.pdf

 • Usnesení vlády České republiky o přijetí krizových opatření
 • 30.3.2020
  Obec Stavenice
  Poplatky TDO na rok 2020.pdf

  29.3.2020
  Krizový štáb olomouckého kraje
  usnesení Krizového štábu Olomouckého kraje ze dne 29.3.2020.pdf

  29.3.2020
  Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje
  Veřejná vyhláška opatření obecné povahy 29.3.2020.pdf

  29.3.2020
  Krizový štáb olomouckého kraje
  usnesení Krizového štábu Olomouckého kraje ze dne 28.3.2020.pdf

  29.3.2020
  Ministerstvo zdravotnictví
  Mimořádné opatření 26.3.2020.pdf

  27.3.2020
  Finanční úřad pro olomoucký kraj
  informuje veřejnost o bezkontaktních možnostech podání daňového přiznání.pdf

  27.3.2020
  Sbírka zákonů 27.3.2020:
  Sbírka zákonů č. 133 - 137 / 2020.pdf

 • Zákon o některých úpravách v sociálním zabezpečení v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020(133)
 • Zákon, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů(134)
 • Zákon o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020(135)
 • Zákon o některých úpravách v oblasti pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a důchodového pojištění v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020(136)
 • Zákon o některých úpravách v oblasti evidence tržeb v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu(137)
 • 27.3.2020
  Usnesení vlády České republiky 27.3.2020:
  Sbírka zákonů č. 130 - 132 / 2020.pdf

 • o přijetí krizového opatření
 • 24.3.2020
  Usnesení vlády české republiky
  usnesení vlády české republiky 23.3.2020.pdf

  24.3.2020
  Ministerstvo zdravotnictví
  Mimořádné opatření 23.3.2020.pdf

  24.3.2020
  Doporučení KHS
  Doporučení občanům k vedení záznamů setkání s dalšími osobami.doc

  24.3.2020
  KHS olomouckého kraje
  Veřejná výzva - zaměstnanci - doplnění.doc
  Žádost o potvrzení karantény.docx

  24.3.2020
  Stanovisko Ministerstva vnitra
  k posuzování prokazování totožnosti občanským průkazem, cestovním pasem a řidičským průkazem v době nouzového stavu.doc

  24.3.2020
  KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE
  pravidla pro likvidaci ochranných prostředků.doc

  24.3.2020
  Doporučení ministerstva zdravotnictví ČR k používání některých ochranných prostředků
  Doporučení ministerstva zdravotnictví ČR.pdf

  24.3.2020
  Usnesení vlády České republiky 23.3.2020:
  Sbírka zákonů č. 122 - 128 / 2020.pdf

 • o přijetí krizových opatření
 • 24.3.2020
  Krajská hygienická stanice
  OOP Veřejná vyhláška.pdf

  24.3.2020
  Obecní úřad Stavenice
  upozornňuje občany na změnu úředních hodin:
  Úřední hodiny OÚ Stavenice po dobu nouzového stavu a do odvolání:
  pondělí 17.00-19.00 hod.
  tel. kontakt: starosta: 725 883 253, místostarosta: 724 195 999, pevná linka: 583 435 758
  e-mail: stavenice@seznam.cz

  24.3.2020
  Informace k zajištění fungování úřadů a omezení úředních hodin
  úřední hodiny.doc

  23.3.2020
  Obec Stavenice
  žádost na obecní úřad 65.2020.pdf

  23.3.2020
  Usnesení Krizového štábu Olomouckého kraje
  Usnesení Krizového štábu Olomouckého kraje 21.3.2020.doc

  20.3.2020
  Stanovisko SZÚ a sdělení MŽP:
  Stanovisko Státního zdravotního ústavu k nakládání s odpadem v době epidemie COVID-19 a sdělení MŽP k nakládání s ochrannými rouškami.doc

  20.3.2020
  Ministerstvo vnitra
  posuzování prokázání totožnosti.doc

  20.3.2020
  Ministerstvo zdravotnictví
  Zákaz přítomnosti v maloobchodních prodejnách 7:00 hod. – 9:00 hod.pdf

  20.3.2020
  Usnesení vlády České republiky 19.3.2020:
  Sbírka zákonů č. 109 - 112 / 2020.pdf

 • o přijetí krizových opatření
 • o zrušení usnesení vlády ze dne 18. března 2020 č. 249, o přijetí krizového opatření
 • 19.3.2020
  Krizový štáb České pošty
  Přijatá opatření k provozu České pošty.doc

  18.3.2020
  Příloha usnesení vlády č.253
  Česká ekonomická diplomacie vyhlašuje Nouzový balíček.pdf

  18.3.2020
  Příloha usnesení vlády č.252
  Mimořádné opatření: všem poskytovatelům zdravotních služeb poskytujícím lázeňskou léčebně rehabilitační péči se zakazuje přijímat nové pacienty.pdf

  18.3.2020
  Příloha usnesení vlády č.244
  Informace o dočasném omezení provozu dálkových vlaků.pdf

  18.3.2020
  Krajský úřad Olomouckého kraje
  zdroj oficiálních informací o nákaze COVID-19 v Olomouckém kraji.html

  18.3.2020
  Usnesení vlády České republiky 17.3.2020:
  Sbírka zákonů č. 106 - 108 / 2020.pdf

 • o přijetí krizových opatření
 • 18.3.2020
  Ministerstvo vnitra České republiky
  Dotazy obcí k jednání obecních orgánů.doc

  18.3.2020
  SKUPINA ČEZ
  Přerušení provozu Zákaznických center a kontaktních míst ČEZ.html

  18.3.2020
  Rozhodnutí hejtmana Olomouckého kraje
  Zákaz vstupu, pobytu a pohybu osob na území bez ochranných prostředků.pdf

  17.3.2020
  Usnesení vlády České republiky 17.3.2020:
  Sbírka zákonů č. 104 - 105 / 2020.pdf

 • o zákazu distribuce léčiv v souvislosti s epidemií viru SARS-CoV-2
 • o přijetí krizových opatření
 • 17.3.2020
  Krizový štáb Olomouckého kraje
  Usnesení č. KŠ/04/2020.pdf

  17.3.2020
  Krizový štáb Olomouckého kraje
  Usnesení č. KŠ/03/2020.pdf

  16.3.2020
  Usnesení vlády České republiky 16.3.2020:
  Sbírka zákonů č. 96 - 99 / 2020.pdf

 • o přijetí krizových opatření
 • 17.3.2020
  Finanční úřad pro olomoucký kraj
  Tisková zpráva Finančního úřadu pro Olomoucký kraj.pdf

  16.3.2020
  Obec Stavenice
  Schválený rozpočet na rok 2020.pdf

  16.3.2020
  Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje
  nové opatření Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje.pdf

 • Zákaz opouštění území obcí (Uničovsko, Litovelsko, Červenka) a Zákaz pohybu
 • 17.3.2020
  Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s.
  Přechodné zvýšení chlorace pitné vody.doc
  Prohlášení ŠPVS - šíření koronaviru pitnou vodou.doc
  Koronavirus - otázky a odpovědi.doc

  16.3.2020

  Obecní úřad Stavenice informuje občany, kteří by měli problém se zajištěním základních potřeb tj. např. nákup potravin, dovoz léků či jiné potřeby, o předání tohoto požadavku na telefonní. č. 731 510 437, 725 883 253, 724 195 999, nebo na email stavenice@seznam.cz. V případě osobního předání požadavku kontaktujte starostu P. Drlíka, nebo místostarostu V.Höpflera.

  Obecní úřad vyzývá občany, aby vzhledem k celkové situaci v ČR omezili osobní kontakt při jednáních na úřadech a institucích. Věci doporučujeme řešit pokud možno elektronickou a telefonickou cestou.

  16.3.2020
  Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje
  Veřejná vyhláška opatření obecné povahy.pdf

 • Zákaz opouštění území obcí (Uničovsko, Litovelsko, Červenka) a Zákaz pohybu
 • 16.3.2020
  Usnesení vlády České republiky 15.3.2020:
  Sbírka zákonů č. 82 - 90 / 2020.pdf

 • o přijetí krizových opatření(84-89)
 • k zajištění poskytování zdravotních služeb poskytovateli zdravotních služeb a k zajištění činnosti orgánů ochrany veřejného zdraví po dobu trvání nouzového stavu(90)
 • 16.3.2020
  Opatření obecné povahy
  dočasné zavedení ochrany vnitřních hranic České republiky.doc
  příloha: Místa určená k překračování vnitřních hranic České republiky.doc

  16.3.2020
  NAŘÍZENÍ VLÁDY České republiky 15.3.2020:
  Sbírka zákonů č. 83 / 2020.pdf

 • o povolání vojáků v činné službě a příslušníků Celní správy České republiky k plnění úkolů Policie České republiky v souvislosti s epidemií viru SARS-CoV-2
 • 16.3.2020
  Finanční správa reaguje na aktuální situaci:
  Opatření FS proti šíření onemocnění COVID-19.html

  14.3.2020
  Usnesení z 7. zasedání Zastupitelstva obce Stavenice
  Usneseni.pdf

  14.3.2020
  Ministerstvo vnitra České republiky
  mimořádné opatření - ochrana vnitřních hranic ČR.pdf
  Změna dočasného znovuzavedení ochrany vnitřních hranic ČR.doc
  Místa určená k překračování vnitřních hranic České republiky.doc

  14.3.2020
  Usnesení vlády České republiky 14.3.2020:
  Sbírka zákonů č. 82 / 2020.pdf

 • o přijetí krizového opatření
 • 13.3.2020
  Usnesení vlády České republiky 13.3.2020:
  Sbírka zákonů č. 75 / 2020.pdf

 • kterým se mění nařízení vlády č. 453/2009 Sb., kterým se pro účely trestního zákoníku stanoví, co se považuje za nakažlivé lidské nemoci, nakažlivé nemoci zvířat, nakažlivé nemoci rostlin a škůdce užitkových rostlin
 • 12.3.2020
  Usnesení vlády České republiky 12.3.2020:
  Vyhlášení nouzového stavu pro území České republiky.pdf

  12.3.2020
  Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
  Informace k vyhlášení nouzového stavu.pdf

  12.3.2020
  opatření ve veřejné dopravě související s aktuální epidemiologickou situací
  dočasné omezení provozu autobusové dopravy_12.3.2020.pdf.pdf

  10.3.2020
  Ministerstvo zdravotnictví:
  Mimořádné opatření - zákaz hromadných akcí.pdf

  10.3.2020
  Ministerstvo zdravotnictví:
  Mimořádné opatření - uzavření škol.pdf

  9.3.2020
  Ministerstvo zdravotnictví
  Mimořádné opatření - Nařízení karantény osobám, jež byly v kontaktu s pacientem s nempoí COVID 19.pdf

  9.3.2020
  Ministerstvo zdravotnictví
  Mimořádné opatření zastavení příjmů žádostí o víza cestovatelů z Íránské islámské republiky.pdf

  9.3.2020
  Ministerstvo zdravotnictví
  Mimořádné opatření - zákaz prodeje OOP třídy FFP3 mimo ČR.pdf

  9.3.2020
  Ministerstvo zdravotnictví
  Mimořádné opatření - nařízení hlášení pobytu na území Italské republiky.pdf

  9.3.2020
  Ministerstvo zdravotnictví
  Mimořádné opatření - Ukončení mimořádného opatření pro osoby pracujících v dopravě.pdf

  9.3.2020
  Ministerstvo zdravotnictví
  Mimořádné opatření - karanténa osobám které se navrátí z pobytu na území Italské republiky.pdf

  9.3.2020
  Ministerstvo zdravotnictví
  Mimořádné opatření - akce s předpokládanou účastí nad 5000 osob.pdf

  2.3.2020
  Usnesení z jednání valné hromady svazku obcí mikroregionu Mohelnicko
  Usnesení 25.2020.pdf

  2.3.2020
  Obec Stavenice
  Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2019.pdf

  29.2.2020
  Starosta obce Stavenice svolává zasedání zastupitelstva obce
  Oznámení o zasedání.pdf

  25.2.2020
  Obec Stavenice
  Revize elektřiny domovních čerpacích stanic kanalizace.pdf

  22.2.2020
  Obec Stavenice
  Návrh rozpočtu na rok 2020.pdf

  21.2.2020
  Svazek obcí Třeština, Stavenice a Police
  Návrh rozpočtu na rok 2020.pdf

  21.2.2020
  Mikroregion ochrany vodních zdrojů TŘESTAV
  Návrh rozpočtu na rok 2020,pdf

  20.2.2020
  Veřejná vyhláška
  veřejné projednání návrhu změny č,1 územního plánu Medlov.pdf

  20.2.2020
  Městský úřad Mohelnice odbor stavebního úřadu, úsek silničního hospodářství
  Stanovení přechodné úpravy provozu.pdf

  5.2.2020
  Obec Stavenice
  Plán rozvoje sportu Stavenice.doc

  4.2.2020
  Obecní úřad Stavenice informuje občany že ve čtvrtek 6.2.2020 bude v obci prováděn odečet stavu elektrických měřidel pracovníky skupiny ČEZ od 7.30 hod. V případě Vaší nepřítomnosti je možno zanechat stav měřidel na viditelném místě.

  4.2.2020
  Agentura ochrany přírody a krajiny ČR: opatření obecné povahy
  Výjimka ze základních ochranných podmínek CHKO.pdf

  19.1.2020
  Zápis z 55. valné hromady svaku obcí Třeština, Stavenice a Police
  Zápis.pdf

  19.1.2020
  Městský úřad Mohelnice - odbor stavebního úřadu - oznámení veřejnou vyhláškou.
  Stanoveni_prechodne_upravy_provozu_11/2020.pdf

  19.1.2020
  Městský úřad Mohelnice - odbor stavebního úřadu - oznámení veřejnou vyhláškou.
  Stanovení přechodné úpravy provozu 8/2020.pdf

  11.1.2020
  Obec Stavenice
  Schválené akce na rušení nočního klidu.pdf

  23.12.2019
  Usnesení z 6. zasedání Zastupitelstva obce Stavenice
  Usneseni.pdf

  23.12.2019
  Sbor dobrovolných hasičů Stavenice:
  pozvánka na valnou hromadu 3.1.2020.pdf

  20.12.2019
  Svazek obcí Třeština, Stavenice a Police
  Rozpočtové provizorium 2020.pdf

  20.12.2019
  Zápis z 55. valné hromady svazku obcí Mikroregionu ochrany vodních zdrojů TŘESTAV
  Zápis.pdf

  18.12.2019
  Obec Stavenice
  Rozpočtové provizorium na rok 2020.pdf

  16.12.2019
  Obec Stavenice
  Obecně závazná vyhláška č.1/2019.pdf (poplatky za odpady)

  16.12.2019
  Obec Stavenice
  Obecně závazná vyhláška č.2/2019.pdf (poplatek za užívání veřejného prostranství)

  16.12.2019
  Obec Stavenice
  Obecně závazná vyhláška č.3/2019.pdf (poplatek ze psů)

  16.12.2019
  Obec Stavenice
  Obecně závazná vyhláška č.4/2019.pdf (poplatek ze vstupného)

  16.12.2019
  Obec Stavenice
  Obecně závazná vyhláška č.5/2019.pdf (systém shromažďování... odpadů )

  15.12.2019
  Obec Stavenice
  Oznámení o zveřejnění dokumentů v roce 2020.pdf

  13.12.2019
  Mikroregion ochrany vodních zdrojů TŘESTAV
  Oznámení o zveřejnění dokumentů v roce 2020.pdf

  13.12.2019
  Svazek obcí Třeština, Stavenice a Police
  Oznámení o zveřejnění dokumentů v roce 2020.pdf

  8.12.2019
  Starosta obce Stavenice svolává zasedání zastupitelstva obce
  Oznámení o zasedání.pdf

  6.12.2019
  Pozvánka na 59. Valnou hromadu Svazku obcí Třeština, Stavenice a Police
  Pozvánka.pdf

  6.12.2019
  Pozvánka na 55. Valnou hromadu Svazku obcí Mikroregionu ochrany vodních zdrojů TŘESTAV
  Pozvánka.pdf

  4.12.2019
  Mikroregion ochrany vodních zdrojů TŘESTAV
  Rozpočtový doklad č.000210006.pdf

  2.12.2020
  Obec Stavenice
  Rozpočtový doklad č.000720010.pdf

  29.11.2019
  Obec Stavenice
  Návrh Řádu veřejného pohřebiště obce Stavenice.pdf

  19.11.2019
  Obec Stavenice
  Žádost o poskytnutí informací.pdf

  13.11.2019
  Obec Stavenice
  Návrh na rozpočtové provizorium na rok 2020.pdf

  11.11.2019
  Mikroregion ochrany vodních zdrojů TŘESTAV
  Rozpočtové opatření č.6.pdf

  11.11.2019
  Mikroregion ochrany vodních zdrojů TŘESTAV
  Rozpočtový doklad č.000210005.pdf

  4.11.2019
  Krajský úřad olomouckého kraje: Veřejná vyhláška
  Aktualizce zásad územního rozvoje Olomouckého kraje.pdf

  1.11.2019
  Obec Stavenice
  Rozpočtový doklad č.000720009_2019.pdf

  2.10.2019
  Městský Úřad Mohelnice, odbor stavebního úřadu
  Územní rozhodnutí zemní kabelové vedení NN.pdf

  1.10.2019
  Obec Stavenice
  Rozpočtový doklad č.000720008_2019.pdf

  30.9.2019
  Zápis z 54. valné hromady svazku obcí Mikroregionu ochrany vodních zdrojů TŘESTAV
  Zápis.pdf

  30.9.2019
  Usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva obce Stavenice
  Usneseni.pdf

  26.9.2019
  Obec Stavenice
  Rozpočtový doklad č.000720007.pdf

  18.9.2019
  Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost
  Milan Berg.pdf

  18.9.2019
  Pozvánka na 54. Valnou hromadu Svazku obcí Mikroregionu ochrany vodních zdrojů TŘESTAV
  Pozvánka.pdf

  19.9.2019
  ČEZ - Upozornění
  Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů.pdf

  18.9.2019
  Starosta obce Stavenice svolává zasedání zastupitelstva obce
  Oznámení o zasedání.pdf

  12.9.2019
  Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost
  Milan Berg.pdf

  2.9.2019
  Mikroregion ochrany vodních zdrojů TŘESTAV
  Rozpočtový doklad č.000210004.pdf

  2.9.2019
  Obec Stavenice
  Rozpočtový doklad č.000720006.pdf

  1.9.2019
  Ministerstvo zemědělství - veřejná vyhláška
  Opatření obecné povahy: zalesňování.pdf
  Příloha č.1.pdf
  Rozdělovník.pdf

  16.8.2019
  Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost
  Milan Berg.pdf

  16.8.2019
  Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost
  Jakub Rosecký.pdf

  1.8.2019
  Obec Stavenice
  Rozpočtový doklad č.000720005.pdf

  31.7.2019
  Oznámení o zahájení územního řízení
  zemní kabelové vedení NN.pdf

  18.7.2019
  Mikroregion ochrany vodních zdrojů TŘESTAV
  Rozpočtový doklad č.000210002.pdf

  9.8.2019
  Svazek obcí Třeština, Stavenice a Police
  Rozpočtové opatření č.5.pdf

  15.7.2019
  Měú Mohelnice - odbor životního prostředí
  Oznámení o možnosti převzít LHO.pdf

  12.7.2019
  Zápis z 53. valné hromady svaku obcí mikroregionu ochrany vodních zdrojů Třestav
  Zápis.pdf

  10.7.2019
  Svazek obcí Třeština, Stavenice a Police
  Rozpočtové opatření č.4.pdf

  10.7.2019
  Mikroregion ochrany vodních zdrojů TŘESTAV
  Rozpočtový doklad č.000210003.pdf

  2.7.2019
  Dotace Olomouckého kraje:

  Renovace veřejného osvětlení v obci Stavenice.jpg

  2.7.2019
  Závěrečný účet svazku obcí mikroregionu ochrany vodních zdrojů TŘESTAV
  Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu.pdf
  Důvodová zpráva.pdf
  Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření.pdf

  1.7.2019
  Obec Stavenice
  Rozpočtový doklad č.000720004.pdf

  17.6.2019
  Svazek obcí Třeština, Stavenice a Police
  Rozpočtocé opatření č.3.pdf

  26.6.2019
  Zápis z 58. valné hromady svzaku obcí Třeština, Stavenice a Police
  Zápis.pdf

  17.6.2019
  Pozvánka na 58. Valnou hromadu Svazku obcí Mikroregionu ochrany vodních zdrojů TŘESTAV
  Pozvánka.pdf

  17.6.2019
  Pozvánka na 58. Valnou hromadu Svazku obcí Třeština, Stavenice a Police
  Pozvánka.pdf

  17.6.2019
  Obec Stavenice
  Územní plán obce.zip
  Opatření obecné povahy 01/2019.pdf

  17.6.2019
  Obec Stavenice - Oznámení o vydání opatření obecné povahy
  Územní plán Stavenice.pdf

  17.6.2019
  Usnesení z 4. zasedání Zastupitelstva obce Stavenice
  Usneseni.pdf

  5.6.2019
  Starosta obce Stavenice svolává zasedání zastupitelstva obce
  Oznámení o zasedání.pdf

  2.6.2019
  Obec Stavenice
  Rozpočtový doklad č.000720003.pdf

  31.5.2019
  Zápis z 57. valné hromady svazku obcí Třeština, Stavenice a Police
  Zápis.pdf

  31.5.2019
  Svazek obcí Třeština, Stavenice a Police
  Rozpočtové opatření č.2.pdf

  31.5.2019
  Svazek obcí Třeština, Stavenice a Police - Závěrečný účet za rok 2018
  Zpráva o výsledku hospodaření za rok 2018.pdf
  Důvodová zpráva.pdf
  Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu.pdf

  31.5.2019
  Závěrečný účet svazku obcí mikroregionu ochrany vodních zdrojů TŘESTAV
  Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu.pdf
  Důvodová zpráva.pdf
  Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření.pdf

  29.5.2019
  Obec Stavenice - Závěrečný účet obce za rok 2018
  Závěrečný účet obce.pdf
  Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu.pdf
  Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření.pdf
  Rozpočet obce.pdf
  Rozpočtové doklady obce 2018 (000720001 - 000720011).pdf
  Monitoring hospodaření obce.pdf
  Komentář k finančnímu vypořádání dotací.pdf
  Dohoda o vytvoření prac. příležitosti a poskytnutí příspěvku.pdf
  Inventarizační zápis.pdf
  Přiznání k dani z příjmu.pdf

  27.5.2019
  Volby do Evropského parlamentu 2019
  Opis výsledku hlasování v okrsku Stavenice.pdf

  20.5.2019
  Zápis z 52. valné hromady svazku obcí mikroregionu ochrany vodních zdrojů TŘESTAV
  Zápis.pdf

  15.5.2019
  Krajský úřad Olomouckého kraje Odbor životního prostředí a zemědělství
  Veřejná vyhláška - bobr evropský.pdf

  13.5.2019
  Mikroregion ochrany vodních zdrojů TŘESTAV
  Rozpočtový doklad č.000210001.pdf

  13.5.2019
  Rozpočet svazku obcí Třeština Stavenice a Police
  Rozpočet na rok 2019.pdf

  13.5.2019
  Rozpočet svazku obcí Mikroregionu ochrany vodních zdrojů TŘESTAV
  Rozpočet na rok 2019.pdf

  2.5.2019
  Mikroregion Mohelnicko
  Závěrečný účet Svazku obcí Mikregionu Mohelnicko za rok 2018.pdf

  1.5.2019
  Obec Stavenice
  Rozpočtový doklad č.000720002.pdf

  30.4.2019
  Svazek obcí Třeština, Stavenice a Police
  Rozpočtové opatření č.1.pdf

  26.4.2019
  Obec Stavenice
  Pozvánka na 1.zasedání okrskové volební komise.pdf

  25.4.2019
  Obec Stavenice
  Sběr nebezpečného odpadu.doc

  24.4.2019
  Finanční úřad pro Olomoucký kraj
  Daň z nemovitých věcí.pdf

  16.4.2019
  Obec Stavenice
  Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné.pdf

  15.4.2019
  Pozvánka na 57. Valnou hromadu Svazku obcí Třeština Stavenice a Police
  Pozvánka.pdf

  15.4.2019
  Pozvánka na 52. Valnou hromadu Svazku obcí TŘESTAV
  Pozvánka.pdf

  14.4.2019
  Obec Stavenice
  Rozpočtový doklad č.000720001.pdf

  13.4.2019
  Obec Stavenice
  Jmenování zastupitele okrskové volební komise.pdf

  10.4.2019
  Odbor životního prostředí a zemědělství
  Bobr evropský.pdf

  10.4.2019
  Mikroregion ochrany vodních zdrojů TŘESTAV
  Návrh výše stočného pro rok 2019.pdf

  9.4.2019
  Obec Stavenice
  Informace k volbám do evropského parlamentu.pdf

  1.4.2019
  Obec Stavenice - Oznámení
  veřejné projednání návrhu Územního plánu Stavenice.pdf

  1.4.2019
  Obec Stavenice - veřejná vyhláška
  veřejné projednání návrhu Územního plánu Stavenice.pdf

  26.3.2019
  Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva obce Stavenice
  Usneseni.pdf

  26.3.2019
  Obec Stavenice
  Rozpočet obce Stavenice na rok 2019.pdf

  25.3.2019
  Obec Stavenice
  Počet členů okrskové volební komise.pdf

  14.3.2019
  Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
  Veřejná vyhláška.pdf

  14.3.2019
  Starosta obce Stavenice svolává zasedání zastupitelstva obce
  Oznámení o zasedání.pdf

  12.3.2019
  ČR - Státní pozemkový úřad
  Oznámení o zamýšleném převodu.pdf

  6.3.2019
  Mikroregion ochrany vodních zdrojů TŘESTAV
  Návrh rozpočtu mikroregionu.pdf

  5.3.2019
  Obec Stavenice
  Návrh rozpočtu obce.pdf

  5.3.2019
  Svazek obcí Třeština Stavenice a Police
  Návrh rozpočtu svazku obcí.pdf

  4.2.2019
  Obec Stavenice
  pravidelný odečet elektrické energie.pdf

  28.1.2019
  Městský úřad Mohelnice - oddělení stavebního úřadu
  Stanovení přechodné úpravy provozu.pdf

  14.1.2019
  Usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva obce Stavenice
  Usneseni.pdf

  14.1.2019
  MěÚ Mohelnice - odbor stavebního úřadu
  Oznámení veřejnou vyhláškou - Stanovení přechodné úpravy provozu 11.1.2019.pdf

  7.1.2019
  Mikroregion ochrany vodních zdrojů TŘESTAV
  Rozpočtový doklad č.000220005.pdf

  7.1.2019
  Zápis z 56. valné hromady svaku obcí Třeština, Stavenice a Police
  Zápis.pdf

  3.1.2019
  Starosta obce Stavenice svolává zasedání zastupitelstva obce
  Oznámení o zasedání.pdf

  31.12.2018
  Svazek obcí Třeština, Stavenice a Police
  Oznámení o zveřejnění dokumentů v roce 2019.pdf

  31.12.2018
  Mikroregion ochrany vodních zdrojů TŘESTAV
  Oznámení o zveřejnění dokumentů v roce 2019.pdf

  30.12.2018
  Obec Stavenice
  Oznámení o zveřejnění dokumentů v roce 2019.pdf

  28.12.2018
  Obec Stavenice
  Rozpočtové provizorium na rok 2019.pdf

  28.12.2018
  Usnesení z 1. zasedání Zastupitelstva obce Stavenice
  Usnesení.pdf

  21.12.2018
  Obec Stavenice
  Rozpočtový doklad č.000720011.pdf

  21.12.2018
  Obec Stavenice
  Schválení akcí na rušení nočního klidu.pdf

  18.12.2018
  Zápis z 51. valné hromady svazku obcí mikroregionu ochrany vodních zdrojů TŘESTAV
  Zápis.pdf

  17.12.2018
  Mikroregion ochrany vodních zdrojů TŘESTAV
  Rozpočtové provizorium.pdf

  17.12.2018
  Svazek obcí Třeština, Stavenice a Police
  Rozpočtové provizorium 2019.pdf

  10.12.2018
  Starosta obce Stavenice svolává zasedání zastupitelstva obce
  zasedání.doc

  10.12.2018
  Svazek mikroregionu ochrany vodních zdrojů TŘESTAV
  Rozpočtový doklad č.000220004.pdf

  7.12.2018
  Pozvánka na 51. Valnou hromadu Svazku obcí mikroregionu ochrany vodních zdrojů TŘESTAV
  Pozvánka.pdf

  7.12.2018
  Pozvánka na 56. Valnou hromadu Svazku obcí Třeština Stavenice a Police
  Pozvánka.pdf

  4.12.2018
  Obec Stavenice
  Návrh rozpočtového provizoria na rok 2019

  14.11.2018
  Usnesení z ustanovujícího zasedání Zastupitelstva obce Stavenice
  Usnesení.doc

  9.11.2018
  Obec Stavenice
  Veřejná výzva na obsazení pracovního místa účetní.doc

  9.11.2018
  Mikroregion Mohelnicko
  Návrh rozpočtu na rok 2019.pdf

  9.11.2018
  Mikroregion Mohelnicko
  Srovnání návrhu rozpočtu na rok 2019 s rozpočtem na rok 2018.pdf

  9.11.2018
  Mikroregion Mohelnicko
  Rozpočtový výhled 2020-2021.pdf

  2.11.2018
  Obec Stavenice
  Rozpočtový doklad č.000720010.pdf

  30.10.2018
  Městský úřad Mohelnice
  veřejná vyhláška 20155-18 Mohelnice - Úsov.pdf

  30.10.2018
  Městský úřad Mohelnice
  veřejná vyhláška 29163-18 Mohelnice - Stavenice.pdf

  25.10.2018
  Obec Stavenice
  Rozpočtový doklad č.000720009.pdf

  25.10.2018
  Obec Stavenice
  Rozpočtový doklad č.000720008.pdf

  23.10.2018
  Obecní úřad obce Stavenice svolává ustavující zasedání zastupitelstva obce
  zasedání.pdf

  16.10.2018
  TŘESTAV
  Rozpočtový doklad č.000220003.pdf

  6.10.2018
  Obec Stavenice
  výsledky voleb do zastupitelstva.pdf

  2.10.2018
  Obec Stavenice
  Směrnice: Výkon práv subjektů údajů.doc

  1.10.2018
  Zápis z 22. zasedání Zastupitelstva obce Stavenice
  Zápis.pdf

  25.9.2018
  Ministerstvo zemědělství
  metodická informace.pdf

  25.9.2018
  Nařízení ÚKZUZ
  Povolení přípravku na ochranu rostlin.pdf

  25.9.2018
  Mikroregion ochrany vodních zdrojů TŘESTAV
  Rozpočtový doklad č.000220002.pdf

  18.9.2018
  Obec Stavenice
  Oznámení o době a místu konání voleb.pdf

  13.9.2018
  Starosta obce Stavenice svolává zasedání zastupitelstva obce
  zasedání.pdf

  12.9.2018
  Obecní úřad Stavenice
  ÚP Stavenice

  12.9.2018
  Obec Stavenice
  Veřejná vyhláška - jednání o návrhu územního plánu.pdf

  10.9.2018
  Obec Stavenice
  zasedání Volební komise.pdf

  9.9.2018
  Obec Stavenice
  Rozpočtový doklad č.000720007.pdf

  4.9.2018
  Obec Stavenice
  Veřejná výzva na obsazení pracovního místa "Samostatná účetní/samostatný účetní".doc

  3.9.2018
  Obec Stavenice
  Rozpočtový doklad č.000720006.pdf

  21.8.2018
  Veřejná vyhláška
  Přechodné úpravy provozu.pdf

  20.8.2018
  Obec Stavenice
  Jmenování zapisovatele okrskové volební komise pro volby do Zastupitelstva obce.doc

  14.8.2018
  Krajský úřad Olomouckého kraje
  rozvoj kraje - veřejná vyhláška

  6.8.2018
  Obec Stavenice
  Stanovení počtu členů volební komise.pdf

  2.8.2018
  Obec Stavenice
  Rozpočtový doklad č.000720005.pdf

  5.7.2018
  Obec Stavenice
  Rozpočtový doklad č.000720004.pdf

  27.7.2018
  Zápis z 55. valné hromady svazku obcí Třeština Stavenice a Police
  Zápis.pdf

  26.7.2018
  Zápis z 50. valné hromady svaku obcí Mikroregionu ochrany vodních zdrojů TŘESTAV
  Zápis.pdf

  25.7.2018
  Obec Stavenice
  Výběrové řízení - účetní.doc

  16.7.2018
  Závěrečný účet svazku obcí mikroregionu ochrany vodních zdrojů TŘESTAV
  Závěrečný účet.pdf
  Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu.pdf
  Důvodová zpráva.pdf
  zpráva o výsledku přezkoumání.pdf

  16.7.2018
  Závěrečný účet svazku obcí Třeština Stavenice a Police
  Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření.pdf
  Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu.pdf
  Závěrečný účet - důvodová zpráva.pdf

  13.7.2018
  Obec Stavenice
  Volby do zastupitelstva obce.pdf

  3.7.2018
  Rozpočtový doklad
  č.000720004.pdf

  3.7.2018
  Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva obce Stavenice
  Zápis.pdf

  3.7.2018
  Závěrečný účet obce Stavenice za rok 2017
  Závěrečný účet.pdf

  2.7.2018
  Obecně závažná vyhláška
  Řád veřejného pohřebiště.pdf

  20.6.2018
  Pozvánka na 55. Valnou hromadu Svazku obcí Třeština Stavenice a Police
  Pozvánka.pdf

  20.6.2018
  Pozvánka na 50. Valnou hromadu Svazku obcí Mikroregionu ochrany vodních zdrojů TŘESTAV
  Pozvánka.pdf

  19.6.2018
  Starosta obce Stavenice svolává zasedání zastupitelstva obce
  zasedání.doc

  15.6.2018
  Mikroregion ochrany vodních zdrojů TŘESTAV
  Rozpočtový doklad č.000220001.pdf

  11.6.2018
  Závěrečný účet obce Stavenice za rok 2017 - Návrh
  Závěrečný účet.pdf

  11.6.2018
  Svazek obcí mikroregionu ochrany vodních zdrojů TŘESTAV: důvodová zpráva za rok 2017
  Důvodová zpráva TŘESTAV 2017.pdf

  11.6.2018
  Svazek obcí Třeština Stavenice a Police: důvodová zpráva za rok 2017
  Duvodova zprava TSP 2017.pdf

  8.6.2018
  Svazek obcí Třeština Stavenice a Police
  Závěrečný účet za rok 2017.pdf
  Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu.pdf
  Zpráva o výsledku hospodaření.pdf

  8.6.2018
  Mikroregion ochrany vodních zdrojů TŘESTAV
  Závěrečný účet za rok 2017.pdf
  Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu.pdf
  Zpráva o výsledku hospodaření.pdf

  4.6.2018
  Rozpočtový doklad č.000720003
  Rozpočtový doklad.pdf

  15.5.2018
  výpis z usnesení TŘESTAV
  Stočné pro rok 2018.pdf

  7.5.2018
  Návrh rozpočtu 2018 svazku obcí Třestav
  Návrh rozpočtu.xls

  7.5.2018
  Návrh rozpočtu 2018 svazku obcí Třeština Stavenice a Police
  Navrh rozpoctu.xls

  4.5.2018
  Obec Stavenice
  Rozpočtový doklad č.000720002.pdf

  30.4.2018
  Zápis ze 54. valné hromady svaku obcí Třeština Stavenice a Police
  Zápis.pdf

  30.4.2018
  Zápis ze 49. valné hromady mikroregionu ochrany vodních zdrojů TŘESTAV
  Zápis.pdf

  26.4.2018
  Svazek obcí Třeština Stavenice a police
  Rozpočet na rok 2018.pdf

  26.4.2018
  Mikroregion ochrany vodních zdrojů TŘESTAV
  Rozpočet na rok 2018.pdf

  24.4.2018
  Veřejná vyhláška
  Daň z nemovitých věcí na rok 2018.pdf

  18.4.2018
  Pozvánka na 49. ŘVH svazku obcí Mikroregionu ochrany vodních zdrojů TŘESTAV.
  Pozvánka.pdf

  18.4.2018
  Pozvánka na 54. VH Svazku obcí Třeština, Stavenice a Police
  Pozvánka.pdf

  16.4.2018
  Závěrečný účet Svazku obcí Mikroregionu Mohelnicko za rok 2017
  Závěrečný účet.pdf
  Zpráva o přezkoumání.pdf
  Výkaz zisku a ztráty.pdf
  Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu.pdf
  Rozvaha.pdf
  Příloha.pdf

  15.4.2018
  Rozpočtový doklad č.000720001
  Rozpočtový doklad.pdf

  9.4.2018
  vyhlášení výběrového řízení na pozici ředitelky MŠ v Třeštině
  Třeština vyhlášení konkurzu.pdf

  6.4.2018
  Zápis z 20. zasedání Zastupitelstva obce Stavenice
  Zápis.pdf

  5.4.2018
  Rozpočet obce stavenice 2018
  rozpočet.ods

  20.3.2018
  Starosta obce Stavenice svolává zasedání zastupitelstva obce
  zasedání.pdf

  19.3.2018
  Návrh rozpočtu TSP na rok 2018
  rozpočet.pdf

  13.3.2018
  Návrh rozpočtu obce stavenice 2018
  rozpočet.osd

  9.3.2018
  městský úřad Mohlenice - oddělení stavebního úřadu
  Oznámení veřejného projednání návrhu změny č.1 územního plánu Úsov.pdf

  13.2.2018
  Městský úřad Mohelnice odbor stavebního úřadu - veřejná vyhláška
  Stanovení přechodné úpravy provozu - havárie plynovodního řadu.pdf

  27.1.2018
  Volba prezidenta České republiky
  Opis výsledků hlasování ve volebním okrsku.pdf

  24.1.2018
  Změny jízdních řádů od 28.1.2018
  Změny.html

  22.1.2018
  Městský úřad Mohelnice odbor stavebního úřadu - veřejná vyhláška
  Stanovení přechodné úpravy provozu.pdf

  17.1.2018
  Mikroregion ochrany vodních zdrojů TŘESTAV
  Návrh rozpočtu na rok 2018.pdf

  22.12.2018
  Mikroregion ochrany vodních zdrojů TŘESTAV
  rozpočtový doklad č.000220007.pdf

  19.12.2017
  Svazek obcí Mikroregionu Mohelnicko
  schválený rozpočet Mikroregionu na rok 2018.pdf

  19.12.2017
  Svazek obcí Mikroregionu Mohelnicko
  Oznámení o zveřejnění dokumentů

  14.12.2017
  Mikroregion ochrany vodních zdrojů TŘESTAV
  Rozpočtový doklad č. 000220006.pdf

  14.12.2017
  Rozpočtové provizorium obce Stavenice na rok 2018
  rozpočtové provizorium.pdf

  11.12.2017
  Svazek obcí Třeština Stavenice a Police
  Rozpočtové provizorium 2018.pdf

  11.12.2017
  Svazek obcí ochrany vodních zdrojůTŘESTAV
  rozpočtové provizorium 2018.pdf

  11.12.2017
  Návrh zadání územního plánu - Stavenice
  Návrh Zadani.doc

  7.12.2017
  Rozpočtové změny č.000720009
  Rozpočtové změny.pdf

  6.12.2017
  Strategie rozvoje svazku obcí mikroregionu mohelnicko 2014 – 2020
  Akční plán 2018.pdf

  6.12.2017
  Rozpočtové opatření Mohlenicko
  Rozpočtové opatření č.3 a č.4.pdf

  5.12.2017
  Strategický rozvojový plán obce Stavenice na období 2018–2023
  SRP Stavenice.doc

  27.11.2017
  Obec Stavenice
  Rozpočtový doklad č. 000720008.pdf

  21.11.2017
  Mikroregion ochrany vodních zdrojů TŘESTAV
  Rozpočtový doklad 000220005.pdf

  21.11.2017
  Mikroregion Mohelnicko
  Návrh rozpočtu na rok 2018.pdf
  Srovnání rozpočtu a skutečnosti 2017.pdf

  13.11.2017
  Návrh na rozpočtové provizorium na rok 2018
  rozpočtové provizorium.pdf

  23.10.2017
  rozpočtové opatření č.7
  rozpočtový doklad.pdf

  23.10.2017
  Mikroregion ochrany vodních zdrojů TŘESTAV
  Rozpočtový doklad č.000220004.pdf

  9.10.2017
  Rozpočtový doklad
  Rozpočtový doklad 000720006.pdf

  18.9.2017
  rozpočtové opatření
  rozpočtový doklad č.220003.pdf

  31.7.2017
  Rozpočtový výhled Svazku obcí Třeština, Stavenice a Police na rok 2015 - 2020
  Rozpočtový výhled.jpg

  18.7.2017
  Rozpočtový výhled Mikroregionu ochrany vodních zdrojů TŘESTAV na rok 2016-2020
  Rozpočtový výhled TŘESTAV.pdf

  14.7.2017
  Rozpočtový doklad - Mikroregion ochrany vodních zdrojů TŘESTAV
  Rozpočtový doklad.pdf

  10.7.2017
  Oznámení o zveřejnění závěrečného účtu Mikroregionu Mohelnicko
  Oznámení.doc

  4.7.2017
  rozpočtový doklad
  rozpočtový doklad.pdf

  1.6.2017
  Závěrečný účet obce Stavenice za rok 2016
  Závěrečný účet 2016.pdf
  Rozpočet příjmů na rok 2016.pdf
  Inventarizační zápis.pdf
  Rozpočtový doklad.pdf
  Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu.pdf
  Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2016.pdf
  Přiznání k dani z příjmu pravnických osob.pdf
  Monitoring hospodaření obce za rok 2016.pdf
  Komentář k finančnímu vypořádání dotace.pdf

  6.5.2017
  závěrečný účet svazku obcí
  Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Třeština Stavenice a Police za rok 2016.pdf
  Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků, regionálních rad a dobrovolných svazků obcí.pdf
  Důvodová zpráva.pdf

  3.5.2017
  rozpočtový doklad
  rozpočtový doklad.pdf

  2.5.2017
  Závěrečný účet svazku obcí mikroregionu ochrany vodních zdrojů TŘESTAV
  Závěrečný účet 2016 TŘESTAV.pdf
  Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu.pdf
  Zpráva o výsledku hospodaření za rok 2016.pdf

  17.4.2017
  Rozpočet obce Stavenice na rok 2017
  Rozpočet příjmů na rok 2017.pdf
  Rozpočet výdajů na rok 2017.pdf

  15.4.2017
  Závěrečný účet Mikroregionu Mohelnicko za rok 2016
  Závěrečný účet.doc
  Výkaz zisku a ztráty.pdf
  Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu.pdf
  Zpráva o přezkoumání 2016.pdf
  Rozvaha - bilance.pdf
  Příloha.pdf

  3.4.2017
  Rozpočtový doklad
  rozpočtový doklad.pdf

  14.3.2017
  Návrh rozpočtu obce Stavenice na rok 2017
  Rozpočet výdajů 2017.xls
  Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu.pdf

  16.1.2017 Státní veterinární správa
  Oprava metodiky kontroly zdraví zvířat a nařízené vakcinace pro rok 2017.pdf

  15.1.2017 Rozpočet rok 2017 Mikroregion ochrany vodních zdrojů TŘESTAV
  Rozpočet.pdf

  15.1.2017 Rozpočet Svazku obcí Třeština, Stavenice a Police rok 2017
  Rozpočet.pdf

  16.9.2016
  rozpočtový výhled obce Stavenice na rok 2017 - 2021
  rozpočtový výhled.pdf

  27.6.2016
  Zpracování Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání na území ORP Mohelnice
  Projekt.doc

  23.5.2016
  Závěrečný účet obce Stavenice za rok 2015
  Závěrečný účet obce 2015.pdf
  Zpráva o výsledku hospodaření obce.pdf
  Výkaz Fin.pdf
  Rozpočet obce Stavenice 2015.pdf
  Přiznání k dani z příjmu 2015.pdf
  Inventarizační zápis k 31.12.2015.doc
  Monitoring hospodaření obce Stavenice za rok 2015.pdf
  Rozpočtová změna č.1.pdf
  Rozpočtová změna č.2.pdf
  Rozpočtová změna č.3.pdf
  Rozpočtová změna č.4.pdf
  Rozpočtová změna č.5.pdf
  Rozpočtová změna č.6.pdf
  Rozpočtová změna č.7.pdf
  Komentář k neinvestičnímu vypořádání příspěvku z Úřadu práce

  9.5.2016
  závěrečný účet mikroregionu za rok 2015
  Závěrečný účet za rok 2015.pdf
  Zpráva o přezkoumání - 2015.pdf
  Výkaz fin - 2015.pdf
  Rozvaha 2015.pdf
  Výkaz zisku a ztráty 2015.pdf
  Příloha 2015.pdf

  11.4.2016
  Rozpočet obce Stavenice na rok 2016
  Rozpočet.pdf

  21.3.2016
  Závěrečný účet svazku obcí mikroregionu ochrany vodních zdrojů TŘESTAV
  Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu.pdf
  Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření.pdf
  závěrečný účet - důvodová zpráva.pdf

  21.3.2016
  Závěrečný účet svazku obcí Třeština Stavenice a Police
  Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu.pdf
  Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření.pdf
  závěrečný účet - důvodová zpráva.pdf

  14.3.2016
  Rozpočet obce stavenice 2016
  rozpočet 2016.pdf

  10.3.2016
  Obec Stavenice - Vzdělávejte se pro růst!
  Publicita projektu.doc

  23.2.2016
  Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Stavenice za rok 2015
  Zpráva.tif

  15.2.2016
  Rozpočet 2016 TŘESTAV.pdf
  Návrh rozpočtu.pdf
  Příloha k rozpočtu.pdf

  2.10.2015
  Rozpočtový výhled Mikroregion ochrany vodních zdrojů TŘESTAV 2016-2020
  Rozpočtový výhled.pdf

  4.5.2015
  Závěrečný účet mikroregionu Mohelnicko za rok 2014
  Závěrečný účet.pdf
  Zpráva o přezkoumání.pdf
  Výkaz zisků a ztrát.pdf
  Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu.pdf
  Rozvaha.pdf
  Příloha.pdf

  20.4.2015
  Závěrečný účet obce Stavenice za rok 2014
  Závěrečný účet.pdf

  15.4.2015
  Návrh opatření obecné povahy
  Národní plán povodí Labe.pdf

  30.3.2015
  Rozpočet obce Stavenice 2015
  Rozpočet.pdf

  30.3.2015
  Závěrečný účet Svazku obcí Třeština, Stavenice a Police za rok 2014
  Důvodová zpráva.pdf
  Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu.pdf
  Závěr zprávy o výsledku hospodaření TSP za rok 2014.pdf

  30.3.2015
  Kanalizační řád obcí Třeština a Stavenice
  Kanalizační řád.pdf

  10.3.2015
  Třeština, Stavenice Tlaková kanalizace a ČOV
  Zápis z kontrolního dne č.19.pdf

  2.3.2015
  Rozpočet výdajů obce Stavenice na rok 2015
  Rozpočet.xls
  Příloha rozpočtu.xls

  2.3.2015
  Třeština, Stavenice Tlaková kanalizace a ČOV
  Zápis z kontrolního dne č.18.pdf

  2.3.2015
  Třeština, Stavenice Tlaková kanalizace a ČOV
  Zápis z kontrolního dne č.18.pdf

  16.2.2015
  Návrh rozpočtu Mikroregion ochrany vodních zdrojů TŘESTAV na rok 2015
  Návrh rozpočtu.pdf

  12.2.2015
  Návrh rozpočtu Svazku obcí Třeština, Stavenice a Police na rok 2015
  Návrh rozpočtu.pdf

  8.1.2015
  Mikroregion Mohelnicko - návrh rozpočtu na rok 2015
  Rozpočet.pdf